Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA


Samenvatting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit de opschorting van de handhaving in het kader van de Wet DBA in ieder geval te verlengen tot 1 juli 2018. Eerder was de handhaving al opgeschort tot 1 januari 2018. Net als bij de huidige opschorting van de handhaving geldt deze niet voor kwaadwillenden.

Commentaar

In het vorige nummer van dit blad werd de conclusie getrokken dat het ambtelijke rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ niet de oplossing voor het ‘zzp-vraagstuk’ bevat (zie NTFR 2017/1371). Dat het ‘niet handhaven’ van de Wet DBA met een halfjaar wordt verlengd, ‘in ieder geval’ tot 1 juli 2018, wijst erop dat ook staatssecretaris Wiebes de oplossing nog niet in zicht heeft. In genoemd rapport werd gelukkig vastgesteld dat veel bedrijven nog proberen te varen op de wet en niet op de vraag of deze wordt gehandhaafd. Zo werkt de staatssecretaris van Financiën mee aan een tweedeling tussen enerzijds degenen die naar eer en geweten de wet proberen te respecteren en anderzijds de calculerende burger die zich alleen maar afvraagt of zijn handelen voor hem nadelige gevolgen heeft. Alleen de ‘kwaadwillenden’ zullen nog steeds worden aangepakt. Daarvan had de staatssecretaris er eind april van dit jaar nog maar tien van in het vizier (NTFR 2017/1078). Als een nieuw kabinet weet welke kant het op moet, zijn we al snel een halfjaar verder. Implementatie op 1 januari 2018 gaat dan niet meer lukken. Wil de praktijk zich op nieuwe regels kunnen voorbereiden, dan lijkt (nog) een halfjaar daarvoor inderdaad wel het minimum.

Verder lezen
Terug naar overzicht