Vernietiging erkenning, kostenveroordeling moeder


Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is het hof ervan overtuigd dat de man voorafgaand aan de erkenning niet het vermoeden had of kon hebben dat hij niet de biologische vader van de minderjarige was.

De feiten
Sinds 2004 hebben M en V een affectieve relatie met elkaar. In augustus 2009 blijkt V zwanger. M erkent – met toestemming van V – de ongeboren vrucht. In mei 2010 bekent V aan M dat zij ten tijde van de conceptie seksueel contact heeft gehad met X. Niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht