Vervangende machtiging voor wijziging splitsingsakte


Art 5: 140 BW

Voor een wijziging van een splitsing in appartementsrechten is een VvE besluit en de medewerking van alle appartementsrecht-eigenaren en alle hypotheekhouders, andere beperkt-rechthouders (denk bijvoorbeeld aan erfdienstbaarheden) en beslagleggers. Indien echter een of meer eigenaren niet de medewerking verlenen, voorziet de wet in een oplossing. Art. 5: 139 lid 2 bepaalt dat de akte van splitsing ook kan worden gewijzigd met medewerking van het bestuur indien het tot de wijziging strekkende besluit mis genomen in een vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier vijfden van het aantal stemmen dan aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanig grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. Wel blijft de toestemming vereist van hypotheekhouders, andere beperkt-rechthouders (denk bijvoorbeeld aan erfdienstbaarheden) en beslagleggers vereist.Is er wel een dergelijk besluit is genomen maar een aantal eigenaren toch niet mee willen werken of een van de hypotheekhouders, andere beperkt-rechthouders (denk bijvoorbeeld aan erfdienstbaarheden) of beslagleggers niet de toestemming wil verlenen, dan kan de kantonrechter om vervangende machtiging worden gevraagd. Voor het verkrijgen van vervangende machtiging is vereist dat eigenaars die de helft van het aantal stemmen in de vergadering vertegenwoordigen, daartoe een verzoek indienen bij de kantonrechter. Een voorbeeld van een vervangende machtiging van de rechtbank is de volgende casus. A wenst zijn woning die deel is van een appartementsrecht splitsing te verbouwen. A verzoekt de VvE om toestemming. Op de vergadering van de VvE stemt 65% van de stemmen voor. De rest wil niet meewerken. A verzoekt daarom de kantonrechter een vervangende machtiging te…

Verder lezen
Terug naar overzicht