Verwikkelingen uit een boedelpraktijk (1999.22.2216)


Bespreking van een aantal aspecten dat tijdens de notariële boedelbehandeling aan de orde kan komen. Voor het afgeven van de verklaring van erfrecht zal de notaris na het onderzoek naar de erfgenamen een advies geven over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap. Hij dient daartoe globaal op de hoogte te zijn van de samenstelling van de nalatenschap. Een boedelvolmacht houdt een daad van stilzwijgende aanvaarding in. Rechtsvorderingen kunnen door iedere erfgenaam afzonderlijk worden ingesteld. Aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wordt de materie behandeld.

M.…

Verder lezen