VNG-commissie Jeugd vergadering 10 december


In de laatste vergadering van 2015 besprak de VNG subcommissie Jeugd een groot aantal zaken. Er werd stilgestaan bij de actualiteit, zoals de stand van zaken rond de Gecertificeerde Instellingen en landelijke bovenregionale coördinatie. 

Gecertificeerde Instellingen (GI's)
In een aantal regio's is er een flinke terugloop van ondertoezichtstellingen (OTS), waardoor de omzet van een aantal Gecertificeerde Instellingen (GI's) vermindert. In theorie zou dit kunnen betekenen dat er regio's kunnen gaan ontstaan waar geen GI…

Verder lezen
Terug naar overzicht