Volgens Hof was verhuur van strandappartement aan toeristen niet toegestaan


Nabij het strand staat een appartementencomplex dat sinds de oplevering ervan in 1998 door sommige eigenaren wordt verhuurd aan toeristen. Thans is in geschil of dit gebruik in strijd is met de bestemming “partikulier woongebruik” die in de splitsingakte wordt vermeld.

In tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt het Hof dat recreatieve verhuur is verboden. Het Hof overweegt daartoe onder meer dat de gebruikte woorden “partikulier woongebruik” in de splitsingsakte een zekere mate van bestendigheid veronderstellen dat de woning wordt gebruikt als privéwoning, hetzij als eerste, hetzij…

Verder lezen