Voorlopige aanslag ingehaald door een definitieve: toch belang


Samenvatting

Deze zaak betreft een procedure inzake een voorlopige aanslag die is voortgezet nadat een opgelegde (definitieve) aanslag, waarin de voorlopige aanslag is verrekend, onherroepelijk was komen vast te staan omdat belanghebbende geen bezwaar had gemaakt tegen de definitieve aanslag.

Hof Arnhem heeft de ongegrondverklaring door de rechtbank van het beroep van belanghebbende in hoger beroep bevestigd. Volgens de staatssecretaris had het hof het hoger beroep niet-ontvankelijk moeten verklaren.

A-G IJzerman is van mening dat de staatssecretaris geen belang bij zijn (incidentele) beroep in cassatie heeft, omdat hij geen enkele verbetering van zijn financiële positie kan bereiken. Van de kant van de staatssecretaris zijn ook geen indirecte belangen gesteld noch zijn die gebleken. Inhoudelijk is de advocaat-generaal – ambtshalve – van oordeel dat er voor een belanghebbende een direct financieel belang blijft bestaan bij (hoger) beroep inzake een voorlopige aanslag, ook wanneer over hetzelfde jaar een (definitieve) aanslag, waarin de voorlopige aanslag is verrekend, onherroepelijk is komen vast te staan, zodat een tegen een voorlopige aanslag gericht (hoger) beroep ontvankelijk blijft. Overigens kunnen er ook indirecte financiële belangen voor een belanghebbende meespelen.

Het hof heeft het hoger beroep van belanghebbende volgens de advocaat-generaal dus terecht ontvankelijk geacht.

Commentaar

Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag opgelegd. In de conclusie wordt door A-G IJzerman uitgebreid ingegaan op de vraag of belanghebbende een financieel belang heeft bij (hoger) beroep inzake een voorlopige aanslag, ook wanneer reeds een aanslag over hetzelfde jaar is vastgesteld. Hij concludeert dat een dergelijk beroep ontvankelijk is en dat belanghebbende eventueel ook een indirect…

Verder lezen
Terug naar overzicht