Vriendin kon betaalde kosten van lijkbezorging deels verhalen op erfgenaam


X heeft 30 jaar een samenlevings- en verzorgingsrelatie gehad met erflater die eind 2007 is overleden. De crematie van erflater heeft op 28 december 2007 plaatsgevonden. De urn van erflater is op 12 april 2008 begraven. X heeft de facturen van het uitvaartbedrijf betaald. Thans vordert X voor de Rechtbank dat deze kosten worden vergoed door de erfgenaam (Y).

De Rechtbank oordeelt dat ingevolge artikel 4:7 lid 1 letter b BW de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van…

Verder lezen
Terug naar overzicht