Vrijstelling artikel 15.1.o WBR


Belanghebbende, een Woningwet-instelling, heeft bij notariële akte het recht van erfpacht verkregen van een terrein waarop zes bovenwoningen en twee bedrijfsruimten (begane grond) staan. In die akte is een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15.1.o WBR.

De inspecteur weigert de vrijstelling met betrekking tot de bedrijfsruimten. Naar luid van artikel 74 lid 2 letter c van de Woningwet (waarnaar in artikel 15.1.o WBR wordt verwezen) worden als in het belang…

Verder lezen