Vzngr. Rb. Amsterdam 23-10-2003 (Beukenhorst), JAR 2003, 276


Boete. Concurrentiebeding.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 276.

Noviflora is een Nederlandse onderneming in de export van kamer- en tuinplanten naar Noord-Europa. De afzetmarkt van Noviflora is voornamelijk in Scandinavië gelegen. Gasa Holland is een Deense onderneming, eveneens in de handel van kameren tuinplanten. De werknemer, van Deense nationaliteit, is op 1 oktober 1990 bij Noviflora in dienst getreden. In februari 1996 hebben partijen een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat de werknemer gedurende twee jaar na afloop van het dienstverband geen met Noviflora concurrerende werkzaamheden mag verrichten. De werknemer heeft zijn arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 30 januari 2002 teneinde bij Gasa Holland in dienst te treden. Na protesten van Noviflora is de werknemer bij Gasa Italië in dienst getreden. De bedoeling was dat hij afwisselend in Italië en Duitsland werkzaam zou zijn tot aan het verstrijken van de termijn van het concurrentiebeding. Na negen maanden is de werknemer echter bij Gasa Holland in dienst getreden. Noviflora heeft vervolgens zowel de werknemer als Gasa Holland gesommeerd om hun dienstverband te verbreken en heeft jegens de werknemer aanspraak gemaakt op betaling van de overeengekomen boete. De voorzieningenrechter oordeelt dat Noviflora onweersproken heeft gesteld dat Gasa Holland haar grootste concurrent is. Door reeds na negen maanden in plaats van na twee jaar bij Gasa Holland in dienst te treden, heeft de werknemer willens en wetens het concurrentiebeding overtreden. Het is dan ook aannemelijk dat de bodemrechter van oordeel zal zijn dat de werknemer de boete van € 37.641,10 verschuldigd is geworden. Na de sommatiebrief heeft de werknemer zijn werkzaamheden voor Gasa Holland voortgezet, zodat de boete is opgelopen tot € 101.630,70. Aangezien deze mogelijk in een bodemprocedure zal worden gematigd, wordt thans bij voorschot een bedrag van € 75.000,-- toegewezen. Daarnaast zal de werknemer worden geboden zich op straffe van een dwangsom voor de resterende tijd aan het concurrentiebeding te houden. Gasa Holland zal worden geboden het dienstverband met de werknemer voor de resterende tijd van het concurrentiebeding te beëindigen en beëindigd te houden. Een en ander is gerechtvaardigd nu zij welbewust heeft geprofiteerd van de schending door de werknemer van het concurrentiebeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht