Vzngr. Rb. Haarlem 07-08-2002 (Van der Meer), KG 2002, 237


Geheimhoudingsplicht. Vakvereniging.

Op het Intranet van een werkgever, die diverse ontslagprocedures aanhangig heeft gemaakt tegen zijn ICT-uitzendkrachten (zie ook Vzngr. Rb. 's-Gravenhage 15-08-2002, KG 2002, 232, JAR 2002, 198, hiervoor onder collectief ontslag), staat een handleiding met informatie over de rechtspositie van deze werknemers. De werknemers hebben de informatie ter beschikking gesteld aan de vakvereniging. De werkgever vordert van de vakvereniging afdracht van de handleiding en een verbod deze informatie op een of andere wijze in de openbaarheid te brengen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het ter beschikking stellen van de handleiding in het kader van de ontslagprocedures geen schending van de contractuele geheimhoudingsplicht oplevert, voor zover de vakvereniging als gemachtigde van de werknemers de informatie gebruikt in het kader van de ontslagprocedures. De vakvereniging heeft uitdrukkelijk toegezegd de handleiding na afloop van de ontslagprocedure te zullen teruggeven. In geval de vakvereniging anderszins van plan is (waarvoor geen aanwijzing bestaat), kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Aangezien de ontslagprocedures nog niet zijn afgelopen, bestaat er geen reden voor teruggave van de handleiding. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Verder lezen
Terug naar overzicht