Vzngr. Rb. Haarlem 17-09-2002 (Schotman), KG 2003, 13


Goed werkgeverschap. Schorsing. Uitzendarbeid.

Een werknemer, kipperchauffeur, die is uitgeleend aan een bedrijf waar hij feitelijk al 27 jaar werkt, begaat op het bedrijfsterrein een verkeersovertreding (door rood licht en te hard rijden). Op grond van de bedrijfsverkeersregels besluit de inlener de werknemer definitief de toegang tot het bedrijfsterrein te ontzeggen. Naar aanleiding hiervan schorst de werkgever de loonbetaling en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair op grond van een dringende reden. De werknemer vordert bij voorlopige voorziening van de inlener toegang tot het bedrijfsterrein, subsidiair schorsing van de opgelegde maatregel. De werknemer meent dat de inlener onzorgvuldig heeft gehandeld door een maatregel op te leggen zonder nader onderzoek. De voorzieningenrechter overweegt dat de relatie tussen de werknemer en de inlener niet als een arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd. Niettemin vertoont deze relatie in dit geval veel arbeidsrechtelijke kenmerken. De inlener heeft de feitelijke leiding en houdt feitelijk toezicht op de werknemer. Beëindiging van de inlening betekent voor de werknemer geen werk meer bij zijn werkgever. Gezien het feit dat de werknemer 27 jaar feitelijk heeft gewerkt voor de inlener, waarvan 19 jaar in vaste dienst, zou men kunnen denken aan een voortgezette arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:668a lid 2 BW. Dit betekent voor de zorgvuldigheidsnorm die de inlener in acht dient te nemen, dat aansluiting gezocht moet worden bij de eisen van goed werkgeverschap. Het beleid van de inlener ingeval van een ernstige verkeersovertreding voorziet in de mogelijkheid het personeel permanent de toegang tot het terrein te ontzeggen. Voor ingeleend personeel dat voor korte duur werkzaam is, heeft dit minder vergaande gevolgen dan voor eigen werknemers of voor werknemers zoals in casu. Een dergelijke sanctie zal dan ook niet snel worden toegepast op eigen personeel. Aangezien dit de eerste keer in 27 jaar is dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding, stond het de inlener niet vrij om de werknemer permanent de toegang tot het terrein te ontzeggen, zonder na te gaan of de werknemer van alternatieve arbeid verzekerd was. Door dit na te laten heeft de inlener onrechtmatig gehandeld. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe en gebiedt de inlener de werknemer toegang te verlenen tot zijn bedrijfsterrein op verbeurte van een dwangsom.

Verder lezen
Terug naar overzicht