Vzngr. Rb. Leeuwarden 08-04-2003 (Van Houten), KG 2003, 140


Aansprakelijkheid werkgever. Goed werkgeverschap.

Een werknemer levert de door de werkgever verstrekte computer in na ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer mocht deze computer ook gebruiken voor privé-doeleinden en had een privé-internetaansluiting bij een provider. Als de werkgever zonder toestemming van de werknemer een privé-email openbaar maakt, vordert de werknemer bij voorlopige voorziening een verbod tot het onder zich hebben en openbaar maken van zijn persoonlijke correspondentie en het afstaan van deze correspondentie. De voorzieningenrechter overweegt dat de werkgever bij het aansluiten van de computer op het netwerk had moeten zien dat de werknemer de instellingen voor zijn privé-account niet had verwijderd. Omdat de werkgever wist dat de werknemer de computer voor privé-doeleinden gebruikte, had hij moeten beseffen dat de emails aan de werknemer persoonlijke berichten zouden kunnen betreffen. Door na te laten de instellingen te verwijderen en de privé-email te openen en openbaar te maken heeft de werkgever onrechtmatig gehandeld. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe op verbeurte van een dwangsom van € 1.500,-- voor elke overtreding met een maximum van € 30.000,--. De vordering tot het afstaan van de correspondentie wordt afgewezen omdat de werknemer die al heeft en de werkgever heeft gesteld dat alle emailberichten zijn vernietigd, hetgeen niet onaannemelijk is. De voorlopige voorzieningsprocedure leent zich niet voor bewijslevering.

Verder lezen
Terug naar overzicht