Vzngr. Rb. Utrecht 08-08-2002 (Brouwer), JAR 2002, 202


Loon. Overgang onderneming. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 202.

Schoonmaakbedrijf De Jong heeft per 1 juni 2001 de schoonmaak van het gemeentehuis te Vleuten overgenomen van schoonmaakbedrijf Van Berkel. De werkneemster was bij Van Berkel in dienst voor 38,75 uur per week. Een deel van deze tijd werkte de werkneemster in het gemeentehuis. Sinds 17 februari 2001 is de werkneemster ziek. Van Berkel heeft De Jong bericht dat deze conform de CAO een deel van het personeel moet overnemen. De Jong heeft de werkneemster echter geen arbeidsovereenkomst aangeboden. Ook Van Berkel heeft geen loon meer betaald. In een door de werkneemster aangespannen procedure is Van Berkel veroordeeld om het loon respectievelijk een aanvulling op de WAO-uitkering aan de werkneemster te betalen. Van Berkel vordert in deze procedure veroordeling van De Jong om aan de werkneemster een arbeidsovereenkomst aan te bieden en betaling aan Van Berkel van hetgeen deze op grond van het kort gedingvonnis aan de werkneemster moet betalen. De voorzieningenrechter stelt vast dat De Jong op grond van de CAO verplicht was om bij het overnemen van de schoonmaak van het gemeentehuis aan de werknemers die langer dan een jaar daar werkten, een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Daaronder vallen ook de werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Het verweer van De Jong dat de werkneemster niet een jaar bij het gemeentehuis werkte, moet worden verworpen, nu uit de door Van Berkel overgelegde arbeidsovereenkomsten blijkt dat dit wel het geval is. Niet is komen vast te staan dat Van Berkel geen betrouwbare informatie heeft verstrekt. Uit de verstrekte informatie blijkt dat de werkneemster 16,5 uur in het gemeentehuis werkte. De Jong is daarom gehouden om de werkneemster alsnog met ingang van 1 juni 2001 een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor 16,5 uur per week. Omdat nog niet vaststaat dat de werkneemster die arbeidsovereenkomst zal aanvaarden, is de vordering om aan Van Berkel het door deze betaalde salaris te voldoen, slechts toewijsbaar voor het geval de werkneemster de arbeidsovereenkomst aanvaardt.

Verder lezen
Terug naar overzicht