Vzngr. Rb. Utrecht 14-01-2002 (Den Hartog Jager), KG 2002, 71, JAR 2002, 42


CAO. Staking (oproep tot bijwonen rechtszitting niet onrechtmatig).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 42.

De kantonrechter te Tiel heeft bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 3 oktober 2001 voor recht verklaard dat de werkgever, een drogisterijketen met circa 270 filialen in Nederland, als een werkgever in de zin van de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf over de periode van 22 augustus 1996 tot en met 31 maart 2000 is aan te merken. De werkgever is van dit vonnis in hoger beroep gegaan. Verder heeft hij de voorzieningenrechter te Arnhem verzocht om schorsing van het vonnis op grond van het feit dat hem een financiële noodtoestand te wachten staat indien hij op korte termijn tot naleving van de CAO moet over gaan. De FNV heeft daarop in een pamflet verspreid over de filialen van de werkgever de werknemers opgeroepen om tijdens de zitting te Arnhem aanwezig te zijn, liefst met spandoeken e.d., om zo te laten blijken hoe belangrijk directe toepassing van de CAO voor hen is. De werkgever vordert nu in kort geding veroordeling van de FNV om geen staking te laten plaatsvinden noch enige andere collectieve actie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een oproep tot staking, maar wel van een oproep tot collectieve actie. Deze oproep is niet onrechtmatig, aangezien geen zwaarwegende procedureregels zijn veronachtzaamd of gezegd kan worden dat de FNV in redelijkheid niet tot de onderhavige actie had kunnen komen. Daarvoor is van belang dat de kantonrechter te Tiel heeft gesproken en het vonnis uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. Het is nu aan de werkgever om het vonnis uit te voeren. Het geding bij de kantonrechter betreft een "collectieve actie" die veel werknemers en ex-werknemers raakt. In dit licht mocht de werkgever dan ook een collectieve actie verwachten bij niet-uitvoering van het vonnis. De actie is laat georganiseerd, maar dit komt doordat het kort geding bij de Rechtbank Arnhem ook eerst kort geleden is geëntameerd. Voor zover beoogd wordt de rechter te Arnhem te beïnvloeden is mogelijk sprake van een onrechtmatig trekje. Niet aannemelijk is evenwel dat de rechter zich laat beïnvloeden en bovendien blijkt uit het pamflet dat het primaire doel van de actie is om de werkgever op het belang van naleving van de CAO te wijzen.

Verder lezen
Terug naar overzicht