Vzngr. Rb. Utrecht 22-01-2002 (Van der Burg), KG 2002, 72


Concurrentie (Onrechtmatige). Overgang onderneming.

Een autorijschoolhouder (A) doet zijn autorijschool over aan een ander (B). Onderdeel van de overname is het leerlingenbestand, cursusmateriaal, auto's en betaling van goodwill. Uit de overeenkomst blijkt niet dat er sprake is van overgang van onderneming. En zijn geen werknemers van rechtswege overgegaan. Ook blijkt niet van enige beperking van activiteiten ingeval A opnieuw zou willen beginnen met een autorijschool. Thans vordert B van A staking van zijn opnieuw begonnen rijschoolactiviteiten op grond van onrechtmatig handelen c.q. handelen in strijd met de overname overeenkomst. De president stelt vast dat er geen sprake is van overgang van onderneming en dat A niet de overgedragen leerlingen benadert, laat staan op onrechtmatige wijze. Afgezien dat het de bedoeling van B was om zijn grootste concurrent A uit te kopen, staat het een iedere rijschoolhouder en dus ook A vrij een deel van de markt te veroveren en een nieuwe concurrerende rijschool te beginnen. De president is van oordeel dat A niet in strijd met overeenkomst c.q. onrechtmatig jegens B handelt en wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht