Wanneer is pensioenverrekening vandaag de dag nog relevant? (2011.20.2002)


In het arrest van 7 oktober 1959, BNB 1959, 355, LJN AY0928 oordeelde de Hoge Raad dat pensioenrechten niet in een huwelijksgoederengemeenschap vielen, zodat bij ontbinding en verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap met pensioenrechten geen rekening behoefde te worden gehouden. De ommezwaai kwam met het arrest van 27 november 1981, NJ 1982, 503, LJN AG4271 (Boon-van Loon). In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat pensioenrechten wel in een huwelijksgoederengemeenschap vallen. De aard van pensioenrechten impliceert dat in het kader van verdeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht