Wanneer riskeert men een fiscale boete of heffingsrente? (1999.30.3305)


Een belastingplichtige die meent dat bepaalde feiten niet tot belastingheffing kunnen leiden, zal geneigd zijn daarvan geen belastingaangifte te doen. Wanneer het aan zijn opzet of grove schuld is te wijten dat in eerste instantie te weinig belasting is geheven, riskeert hij een boete van maximaal 100%. Het is vaste jurisprudentie dat er geen opzet of grove schuld is, indien het standpunt van de belastingplichtige pleitbaar of verdedigbaar was. Volgens de auteurs is van een pleitbaar standpunt sprake wanneer deze door het Hof is bevestigd of wanneer deze door…

Verder lezen