WBP 2009/115, Nationale ombudsman 12-06-2003, AL5123, 2003/168

Inhoudsindicatie

Geheimhoudingsplicht, Gezondheidsgegevens, Inzagerecht, UWV

Samenvatting

Medewerkers bezwaar en beroep bij het UWV moeten toegang hebben tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken, inclusief de medische gegevens anders dan de door de verzekeringsarts opgestelde rapportage(s).

Uitspraak

(...)

1. Voorop staat, en dat wordt ook niet door verzoeker betwist, dat het UWV persoonsgegevens van verzoeker, waaronder mede dienen te worden verstaan bepaalde medische gegevens, mag verwerken met het oog op de publiekrechtelijke taak van het UWV. Een en ander is geregeld in…

Verder lezen
Terug naar overzicht