Wet verbetering rechtsbescherming belastingplichtige (1997.03.3026)


Op 17/18 december 1996 is de Wet verbetering rechtsbescherming belastingplichtige aangenomen. Voortaan kan tegen ieder besluit van een bestuursorgaan bezwaar of beroep worden aangetekend. Dit geldt ook voor het fiscale recht. Vanaf deze datum kan bezwaar en beroep worden aangetekend tegen beschikkingen afgegeven op of na datum van inwerkingtreding, ongeacht de datum waarop de beschikking is aangevraagd. Een volgens de AWR niet voor bezwaar vatbare beschikking die is afgegeven vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet verandert door de inwerkingtreding niet in een voor bezwaar vatbare beschikking…

Verder lezen