Wetsontwerp huurrecht bedrijfsruimte (1998.05.2531)


In het wetgevingsoverleg van 15 december 1997 over het wetsontwerp tot vereenvoudiging van de regelgeving voor huur en verhuur van bedrijfsruimten nr 24150 (zie onder meer ND 96.19.2189, 97.35.2334 en 97.49.2465), bleek dat het wetsvoorstel in deze vorm onvoldoende, zo niet geen draagvlak heeft in de Tweede Kamer. De vier grote politieke partijen waren ieder voor zich van mening dat het wetsontwerp nog onvoldoende is uitgewerkt.

De Tweede Kamer sprak de verwachting uit dat over niet al…

Verder lezen