Wetsvoorstel modernisering huwelijk ingediend (33987)


D66, PvdA en VVD hebben op 11 juli jl. een wetsvoorstel ingediend om de huwelijksregels te moderniseren. Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard: uitsluitend hetgeen de beide echtelieden gedurende het huwelijk hebben opgebouwd, valt nog in de gemeenschap. Het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privé en hoeven bij een scheiding dus niet meer gedeeld te worden.

Wie niet wil administreren, hoeft dat niet te doen: het bewijsvermoeden voor de toewijzing van de goederen aan de gemeenschap springt dan in. Verder regelt het wetsvoorstel het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen en de mate waarin ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten in de gemeenschap valt. Ten slotte wordt de interne draagplicht ter zake van schulden bij ontbinding van de gemeenschap aangepast en het recht op terugneming bij faillissement van een van beide echtgenoten nader geregeld.

KST 33987, 2 

KST 33987, 3

Verder lezen
Terug naar overzicht