Wettelijke bescherming voor kopers van timeshares (1996.25.2241)


Opmerkingen worden gemaakt n.a.v. wetsvoorstel 24449 inzake koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken (zie ook o.a. ND 95.2053, 96.2044, 96.9.2071). Hoewel de positie van de (consument)koper van een timeshare in het thans voorliggende Nederlandse wetsvoorstel aanzienlijk versterkt wordt, zullen problemen met timesharing zich in de toekomst blijven voordoen omdat een adequate rechtsvorm voor timesharing nog steeds ontbreekt, het onderhoud van timeshare-complexen niet geregeld is…

Verder lezen