Wie is rechthebbende op het saldo van de kwaliteitsrekening (1999.06.2045)


Uitgebreide noot bij de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 2 december 1998, Notafax 1998, nr 289 inzake een onder een notaris gedeponeerd bedrag dat deze op een kwaliteitsrekening plaatst. Kortmann geeft een overzicht van recente literatuur inzake de kwaliteitsrekening. In casu gaat het om de vraag aan wie de vordering op de bank goederenrechtelijk toebehoort. Volgens Kortmann moet deze vraag worden onderscheiden van de kwestie aan wie uiteindelijk het depotbedrag ten goede behoort te komen. Indien een notaris een kwaliteitsrekening opent, wordt de rekening op zijn naam…

Verder lezen