Wijziging Tijdelijke regeling diensten algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting


Door wijziging van een aantal wetten en regels is het ook nodig de Regeling diensten algemeen belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Regeling Daeb) aan te passen. De tijdelijke regeling is 1 januari 2011 in werking getreden en wordt jaarlijks aangepast.

Aanpassingen zijn nodig vanwege de jaarlijkse indexering van de inkomensgrens en de indices in Bijlage 2.Daarnaast is de regeling aangepast vanwege de herziening van de wetgeving langdurige zorg, een wijziging van de toetsings- en verantwoordingsprocedure bij de huisvesting van EU- arbeidsmigranten en onduidelijkheden rond de eisen bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht