Wijziging van de bepalingen omtrent huur en verhuur van bedrijfsruimte (1997.33.2328)


Bij de Tweede Kamer is in 1995 het wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte en intrekking van de Huurwet (24150) ingediend. Op 18 september 1996 is het nader verslag verschenen. Na een korte bespreking van de huidige wettelijke regeling behandelt schrijver de hoofdlijnen van het ontwerp, die op het volgende neer komen:

1. Er komt een regeling voor huur en verhuur van alle bedrijfs- en beroepsruimte. De Huurwet wordt afgeschaft. De vijfde afdeling van titel 7A wordt gewijzigd;

Verder lezen