Wijzigingen in het wetsvoorstel voor splitsing van rechtspersonen (1997.35.2330)


Bespreking van inhoudelijke veranderingen in het splitsingswetsvoorstel met betrekking tot:

1. De splitsing van een failliete vennootschap. Voorgesteld wordt de curator in plaats van de algemene vergadering de bevoegdheid te geven het besluit tot splitsing te nemen;

2. De tussentijdse vermogensopstelling. Voorgesteld wordt de voorwaarde dat de tussentijds vastgestelde jaarrekening moet worden gepubliceerd te schrappen; voorts kunnen straks niet-publicatieplichtige rechtspersonen onder omstandigheden verplicht zijn een tussentijdse vermogensopstelling op te maken;

3. De aansprakelijkheid voor deelbare verbintenissen. Voorgesteld wordt de aansprakelijkheid van de andere…

Verder lezen