Wrakingsverzoek rechter-commissaris door gefailleerden afgewezen


De rechtbank wijst het wrakingsverzoek van gefailleerden ten aanzien van de aangestelde rechter-commissaris af. Uit de wetgeving en de rechtspraak vloeit voort dat er in een faillissement een bepaalde vorm van samenwerking dient te zijn tussen de rechter-commissaris en de curator. Het verzoek van gefailleerden tot ontslag van de curator is terecht door de rechter-commissaris beschouwd als een verzoek in de zin van art. 73 Fw en doorgeleid aan de rechtbank. Dat de rechter-commissaris vervolgens niet meer ingaat op de in dat verzoek

Verder lezen
Terug naar overzicht