Sdu formulieren onderwijs

NIEUWS EN NIEUWE MODELLEN

 

Wij wensen alle scholen succes met het verwerken van de examendocumenten en een geslaagde diplomauitreiking. 
Mochten er eventuele onverwachte problemen ontstaan bijvoorbeeld een tekort aan papier, belt u direct met 070 378 99 43.


Nieuw Nederlands Diploma
Deze titel is de juiste voor ons nieuw ontworpen diploma. Naast dit fraai vormgegeven model is er ook de cijferlijst 'Nieuw Nederlands Cijferlijst'. 
Ons officieel vormgegeven diploma en cijferlijst zal prominent aanwezig zijn tussen de aanbieders van deze documemten op onderwijsgebied.
De lancering is later dan verwacht door de voorbereidingen die getroffen moesten worden. Maar Nederland is nu een uniek beveiligd waardedocument rijker.
Kunt u hier alvast rekeing mee houden bij het bestellen van de waardedocumnten voor het nieuwe schooljaar.

Bekijk een afbeelding.

 

Beveuligde documenten met achtergrond in twee kleuren
Deze documenten zitten al jaren in ons assortiment. Zeer populair bij onze afnemers.
Ooit gedrukt in opdracht van het ministerie van OCW als waardedocumenten in vier kleurmogelijkheden.Vroeger ook in rood/ grijs en groen/ grijs.
Nu nog in geel/ grijs en blauw/ grijze achtergrond met een mooi verloop de de twee kleuren. In het midden op de achtergrond het 
Nederlands wapen in het grijs gedrukt. Op de documenten zonder titel, 120 grma en 90 gram, zijn voor veel doeleinden toe te passen.

Bekijk een afbeelding

 

Beveiligde documenten met één kleur
Deze documenten hebben alleen microregels onderaan op de achtergrond in grijs met foliedruk. Een model die rust uitstraalt en ook voldoet aan alle eisen. 
Het 120 grams document heeft zilver foliedruk (grijze balk links) en het Wapen van Nederland bovenaan is een blinddruk. Het 90 grams document is ook met zilver foliedruk zonder blinddruk. 

Bekijk een afbeelding.