Op het gebied van de Overheid verzorgt Sdu Uitgevers talrijke titels voor de bestuurder op lokaal, provinciaal en rijksniveau. Blijf nu als professional binnen de gemeente volledig op de hoogte met voordelige pakketten per beleidsterrein!