• De belangrijkste titels voor de ambtenaar en HR professional.
  • Blijf nu volledig op de hoogte over het personeels- en ambtenarenrecht. 
  • Alles voor de professional binnen de gemeente.
 

HR Overheid  Tijdschrift

Tijdschrift HR Overheid is er speciaal om de HRM-er bij de overheid te voorzien van actuele vakinformatie. Zo leest u over arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, levensloop, ontslag, WAO-WIA, zorgverzekering en re-integratie. 
Dankzij de compacte informatie die HR Overheid u biedt, bent u snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen P&O-afdelingen binnen overheden en leert u van praktijkervaringen die elders zijn opgedaan.


CAR-UWO 2014  Boek

De pocket CAR-UWO biedt u op een toegankelijke wijze informatie over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren. Op thema gerangschikt. U vindt de volledige tekst van de CAR-UWO, bijgewerkt met de laatste veranderingen.


Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP)  Tijdschrift + app + online + nieuwsbrief

In Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) worden actuele ontwikkelingen op het gebied van Arbeidsrecht gevolgd en vertaald naar leesbare en verdiepende artikelen die relevant zijn voor úw praktijk.

TAP geeft inzicht in de ontwikkelingen op de voor u interessante deelgebieden van het arbeidsrecht. In één oogopslag ziet u de belangrijke jurisprudentie en literatuur van de afgelopen periode. Ontwikkelingen die voor de praktijk van bijzonder belang zijn worden in verdiepende artikelen uitgelicht.