Overheid

Hierin vind u alle informatie van de Sdu producten op het gebied van overheid.

Sdu biedt op verschillende vlakken ondersteuning om de doelstellingen voor Digitaal2017 te helpen realiseren. Met Model-DSP en iNavigator kunt u zaakgericht werken. VIND zorgt ervoor dat u altijd het juiste antwoord heeft voor burgers en bedrijven, ook binnen het sociaal domein. Sdu Publicatiediensten ondersteunt of verzorgt voor u de verplichte publicatie van documenten en bekendmakingen in CVDR en GVOP, en straks in DROP. En ook uw interne informatiehuishouding kunt u met Sdu digitaliseren. Onze uitgaven zijn digitaal beschikbaar en eenvoudig voor uw ambtenaren te ontsluiten via Rechtsorde. Met Sdu OpMaat Gemeente heeft u toegang tot geselecteerde online Sdu abonnementen voor de gemeentemarkt.

 

Model-DSP VIND
Sdu Publicatieplicht Sociaal Domein