Het Waterschap wil zowel redactioneel als digitaal nog beter laten aansluiten op uw wensen. Wij zouden het zeer waarderen als u daarom mee wilt werken aan het lezersonderzoek van Het Waterschap.

 Het invullen van deze vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten. Wij stellen het bijzonder op prijs indien u vóór 28 oktober aanstaande reageert. Uiteraard worden uw antwoorden geheel anoniem verwerkt.

 

Lezersonderzoek

Ik doe mee!