i-Navigator

De i-Navigator stelt u in staat om de complete informatiehuishouding van uw organisatie centraal in kaart te brengen en te beheren. De informatiehuishouding – of informatiearchitectuur – vormt de schakel tussen de organisatiearchitectuur (processen en organisatie) enerzijds en de technische architectuur (systemen en infrastructuur) anderzijds.

U beschrijft en beheert in de i-Navigator uw werkprocessen (bijvoorbeeld uit Model-DSP), de informatieobjecten die een rol een spelen bij die werkprocessen, de basis- en kernregistraties die worden geraadpleegd door de werkprocessen en de informatiesystemen waarin deze registraties worden beheerd. Tevens maakt het gebruik van de i-Navigator dat uw organisatie één vaste plek heeft om het informatiebeleid vast te leggen en het vervolgens beschikbaar te stellen aan alle applicaties die deze informatie gebruiken. Denk hierbij met name aan procesapplicaties zoals DMS en Zaaksystemen. Hiermee wordt een hoge mate van uniformiteit bereikt en zijn eventuele aanpassingen in het informatiebeleid gemakkelijk door te voeren.

Interesse in een adviesgesprek? 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Model-DSP

Model-DSP is een betrouwbare en effectieve oplossing voor het beschrijven van uw administratieve organisatie.

Meer informatie

Bekijk de folder


Zaakgericht werken? Het begint bij Model-DSP en i-Navigator.