Onderwerpen expertsessie:

Classificatie

 • Bestemming van de artikelen; waar worden de artikelen uiteindelijk voor gebruikt
 • Bijzonderheden met betrekking tot indelingsregel 2 (al dan niet één aangifte mogelijk)
 • Stellen en assortimenten: Wat zijn stellen en assortimenten; Juiste toepassing indelingsregel 3; Conclusie indien indelingsregel 3 niet van toepassing is ; Criteria om wezenlijk karakter te bepalen; limitatieve opsomming of ruimte voor eigen interpretatie?
 • Machines met twee of meer functies
 • Delen voor algemeen gebruik
 • Beroep doen op een BTI; door wie in welke omstandigheid
 • Diverse businesscases (onder meer van casus die gediend heeft voor het Hof van Justitie)
 • Interessante jurisprudentie van de afgelopen periode
 • Bewijslast wanneer wordt afgeweken van het eerdere standpunt of vice versa
 • Vertrouwensbeginsel in het kader van classificatie
 • Classificatie & AEO: wat wordt van u verwacht

Douanewaarde

 • Nieuwe bepalingen in het DWU
 • De zes methoden voor het vaststellen van de douanewaarde
 • Bijtelling van vracht- en vervoerskosten nader uitgediept
 • Royalties en licentierechten op basis van DWU
 • Welke transactiewaarde moet worden gehanteerd volgens DWU
 • Welke rechten en plichten heeft u als de Douane twijfelt aan de gehanteerde douanewaarde
 • Douanewaarde & AEO: wat wordt van u verwacht

Oorsprong

 • Enkele voorbeelden hoe het fout gaat
 • Nieuwe regels voortvloeiend uit het DWU
 • Criteria bij het vaststellen van de oorsprong
 • No-drawback; samenloop van preferentiële oorsprong en schorsingsregeling
 • Diverse vormen van cumulatie
 • Bijzonderheden in het kader van preferentiële oorsprong
 • Bijzonderheden in het kader van niet-preferentiële oorsprong