In één middag door experts bijgepraat over fiscale actualiteiten
De vaksectie Belastingrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert in samenwerking met Sdu, uitgever van NDFR en NTFR, een symposium aangaande fiscale actualiteiten. Belangrijke actualiteiten op het terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting alsmede de omzetbelasting en het Europese belastingrecht zullende revue passeren. Daarnaast geeft dit symposium u de gelegenheid om nader kennis te maken met de Radboud Universiteit Nijmegen, biedt het de mogelijkheid voor debat met wetenschappers en praktijkfiscalisten rondom de besproken thema’s en stelt het u in staat om informeel contacten te leggen en te onderhouden met collega’s uit de regio.

 Programma

12.45 uur             Ontvangst met koffie/thee en broodjes

13.15 uur

Welkom en introductie door de dagvoorzitter
Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen, bijzonder hoogleraar formeel belastingrecht en advocaat-generaal bij de Hoge Raad

13.30 uur

Inkomstenbelasting
Mr.dr. C.G. Dijkstra, partner Visser & Visser Belastingadviseurs te Barneveld en docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

 • Box 3 en EVRM
 • Ontwikkelingen rondom het fiscale ondernemersbegrip
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 • Jurisprudentie terbeschikkingsstellingsregelingen
 • Fiscale aspecten rekening-courant DGA
 • Overige actuele jurisprudentie   

14.15 uur

Vennootschapsbelasting
Drs. H.J. Bresser, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen 

 • Wetswijzigingen fiscale eenheid (aanpassing regime n.a.v. jurisprudentie HvJ EU)
 • Aanpassingen pensioen in eigen beheer (FOR-systeem)
 • Actuele jurisprudentie

 15.00 uur

Pauze
 15.30 uur

Europees belastingrecht
Prof. mr. G.T.K. Meussen, hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen alsmede wetenschappelijk adviseur (Bureau Vaktechniek) BDO Belastingadviseurs te Tilburg

 • Mogelijke wetswijzigingen vennootschapsbelasting naar aanleiding van anti-misbruik-richtlijn
 • Idem wijzigingen dividendbelasting
 • Staatssteunprocedures tax rulings
 • Richtlijn inzake uitwisseling van rulings
 • Aanpassing regeling gekwalificeerde buitenlandse belastingplicht  

 16.15 uur

Omzetbelasting
mr. dr. S.T.M. Beelen, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Deloitte en raadsheer-plv. bij het Gerechtshof Den Haag

 • Actuele ontwikkelingen in nationale en Europese jurisprudentie

 17.00 uur

Sluiting en aansluitend borrel

 18.30 uur

Einde