Symposium FA

Vrijdag 7 december a.s. is het zover! De vaksectie Belastingrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert in samenwerking met Sdu Uitgevers te Den Haag, uitgever van o.a. NDFR en NTFR, het inmiddels traditionele symposium rondom Fiscale actualiteiten/Belastingvoorstellen 2019.

Belangrijke actualiteiten op het terrein van de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting, de omzetbelasting alsmede op het terrein van het Europese belastingrecht zullende revue passeren. Op 7 december 2018 zal bovendien de parlementaire behandeling van de Belastingvoorstellen 2019, waaronder de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, voor een belangrijk deel zijn afgerond.

Daarnaast stelt dit symposium u in de gelegenheid om nader kennis te maken met de Radboud Universiteit Nijmegen, biedt het de mogelijkheid voor debat met wetenschappers en praktijkfiscalisten rondom de besproken thema’s en stelt het u in staat om informeel contacten te leggen en te onderhouden met collega’s uit de regio.

 

 

 

Programma

12.30 uur             Ontvangst met koffie/thee en broodjes

13.00 uur

Welkom en introductie door de dagvoorzitter

Prof. mr. G.T.K. Meussen, hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen alsmede wetenschappelijk adviseur (Bureau Vaktechniek) BDO Belastingadviseurs te Tilburg

13.10 uur

Actualiteiten winst, resultaat uit overige werkzaamheden en de terbeschikkingstellingsregelingen

 • Belastingvoorstellen 2019 waaronder de verhoging van het aanmerkelijke belangtarief en de vermindering van het aantal tariefschijven in box
 • Vermindering belastingvoordeel in de tariefsfeer van
 • Aanpassing regeling belastingrente
 • Verkorting maximale looptijd 30%-regeling
 • Afschaffing aftrek voor monumentenpanden
 • Afschaffing scholingsaftrek
 • Recente jurisprudentie

 

Mr.dr. C.G. Dijkstra, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, en directeur Watermill belastingadviseurs te Utrecht

13.45 uur

Actualiteiten vennootschapsbelasting

 • Implementatie ATAD-1 (renteaftrekbeperkingen)
 • Spoedmaatregel herziening fiscale eenheid
 • Beperking afschrijving gebouwen in de Vpb-sfeer
 • Tariefsverlaging vpb
 • Recente jurisprudentie

 

Drs. H.J. Bresser, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, tevens verbonden aan de Belastingdienst    

15.00 uur

Pauze
15.30 uur

Actualiteiten Omzetbelasting

 •     Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%
 •     Modernisering kleineondernemersregeling (KOR)
 •     Implementatie BTW-richtlijn e-commerce
 •     Recente jurisprudentie

 

mr. dr. S.T.M. Beelen, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen, alsmede verbonden aan Deloitte te Amsterdam

16.15 uur

Actualiteiten Europees belastingrecht

 • Lopende Nederlandse procedures HvJ EU
 • Recente jurisprudentie

 

Mr.dr. J.J. van den Broek, universitair hoofddocent belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen                                                                                                                                          

17.00 uur

Sluiting en aansluitend borrel

18.30 uur

Einde