NDFR Symposium

Vrijdag 7 september a.s. is het zover! De vaksectie Belastingrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert in samenwerking met Sdu, uitgever van NDFR en NTFR, haar jaarlijkse symposium aangaande formeel belastingrecht.

Deze editie van het symposium is de laatste tijdens het hoogleraarschap van René Niessen. Het heeft dan ook een bijzonder karakter doordat de dagvoorzitter en de sprekers allen lid van de Hoge Raad zijn. Zij zullen spreken over belangrijke, actuele onderwerpen zoals rechtsbescherming, Europese rechtspraak en fraus legis. Daarnaast sluit René Niessen de dag af met zijn afscheidsrede.

  

 Programma (onder voorbehoud)

13.00 uur             Ontvangst met koffie/thee en broodjes

13.30 uur

Welkom en introductie door de dagvoorzitter
Mr. J.A.C.A. Overgaauw, vice-president van de Hoge Raad

13.45 uur

Rechtsbescherming in cassatie
Dr. R.J. Koopman, vice-president van de Hoge Raad

14.25 uur

Verdedigingsrechten in de Europese rechtspraak
Mr. M.A. Fierstra, raadsheer in de Hoge Raad

 15.00 uur

Pauze
 15.30 uur

Substance over form in de BTW-jurisprudentie van het HvJ EU
Prof. dr. M.E. van Hilten, raadsheer in de Hoge Raad en hoogleraar Indirecte belastingen aan de Universiteit van Amsterdam

 16.10 uur

Fraus legis na Credit Suisse
Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar Formeel belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 16.45 uur

Discussie

 17.15 uur

Sluiting en aansluitend borrel

 18.30 uur

Einde