In één middag door experts bijgepraat over fiscale actualiteiten 2016
De vaksectie Belastingrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert in samenwerking met Sdu, uitgever van o.a. NDFR en NTFR, haar jaarlijkse symposium aangaande fiscale actualiteiten. Belangrijke actualiteiten op het terrein van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting alsmede de omzetbelasting en het Europese belastingrecht zullen de revue passeren. Dit symposium geeft u daarnaast de gelegenheid om nader kennis te maken met de Radboud Universiteit Nijmegen, biedt u de mogelijkheid voor debat met wetenschappers en praktijkfiscalisten rondom de besproken thema’s en stelt u in staat om informeel contacten te leggen en te onderhouden met collega’s uit de regio.

Met € 99,- korting naar de verdiepingscurus actualiteiten fiscaal recht of fiscale aspecten van echtscheiding
Als u zich als deelnemer aanmeldt voor de verdiepingscursus actualiteiten fiscaal recht of de verdiepingscursus fiscale aspecten van echtscheiding, dan mag u gratis deelnemen aan het Symposium Fiscale actualiteiten!
U kunt van dit aanbod gebruik maken door contact op te nemen met de deelnemersadministratie.

 

 

 Programma

12.45 uur            Ontvangst met koffie/thee en broodjes               
13.15 uur Introductie door de dagvoorzitter
Prof. mr. G.T.K. Meussen, hoogleraar belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen alsmede wetenschappelijk adviseur 
(Bureau Vaktechniek) BDO Belastingadviseurs te Tilburg
13.30 uur

Inkomstenbelasting

 • Aanpassingen belastingheffing inkomen uit sparen en beleggen
 • Box 3 en EVRM
 • Ontwikkelingen rondom het fiscale ondernemersbegrip
 • Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 • Jurisprudentie terbeschikkingsstellingsregelingen
 • Fiscale aspecten rekening-courant DGA
 • Overige actuele jurisprudentie

Prof. mr. G.T.K. Meussen, hoogleraar Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen alsmede
wetenschappelijk adviseur (Bureau Vaktechniek) BDO Belastingadviseurs te Tilburg

 14.15 uur

 Vennootschapsbelasting

 • Wetswijzigingen fiscale eenheid (aanpassing regime n.a.v. jurisprudentie HvJ EU)
 • Mogelijke aanpassingen pensioen in eigen beheer (FOR-systeem)
 • Actuele jurisprudentie

Drs. H.J. Bresser, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

 15.00 uur  Pauze
 15.30 uur  Europees belastingrecht
 • Wetswijzigingen vennootschapsbelasting naar aanleiding van aanpassingen moeder/dochterrichtlijn
 • OESO/BEPS
 • Ontwerp anti-misbruik richtlijn EU
 • Staatssteunprocedures tax rulings
 • Richtlijn inzake uitwisseling van rulings

Mr. dr. J.J. van den Broek, universitair hoofddocent Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen

 16.15 uur  Omzetbelasting
 • Actuele ontwikkelingen in nationale en Europese jurisprudentie 

Mr. dr. S.T.M. Beelen, docent sectie Belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen,
verbonden aan Deloitte en raadsheer-plv. bij het Gerechtshof Den Haag

 17.00 uur Sluiting en aansluitend borrel 
 18.30 uur Einde