Compendium Reeks

"De beste aansluiting op uw notarispraktijk."

Als vertrouwenspersoon en sparringspartner voor uw clienten is het belangrijk dat u als notaris uw advies baseert op actuele en goede onderbouwde vakinformatie. De Compendium-reeks bevat een breed scale aan onderwerpen. Er zijn edities verschenen op de volgende thema's: Estate Planning, Samenwonen, Familie-Erfgoedstrategie, Echtscheiding en Levenstestament.

Compendium Levenstestament

In dit boek worden de verschillende aspecten die aan het levenstestament verbonden zijn op een gestructureerde en begrijpelijke wijze behandeld. Zo worden de wettelijke beschermingsmaatregelen verkend en afgezet tegen het levenstestament, wordt het normaaltype van het levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen de levenstestateur en de levensexecuteur. 

Bestellen
Compendium Levenstestament

Compendium Estate Planning

Dit compendium bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning. Het boek volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen - huwen - schenken - erven. Zowel de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod. Het Compendium Estate Planning richt zich in de eerste plaats op het onderwijs, maar is ook uitstekend bruikbaar voor de ervaren estate planner. Om de lezer een goed inzicht in de weerbarstige estate planningsmaterie te verschaffen is er voor gekozen de verschillende onderwerpen in algemene zin toe te lichten, waarna in meer of mindere mate verdieping volgt

Bestellen
Compendium Estate Planning

Compendium Samenwonen

Het Compendium Samenwonen is bedoeld voor juridische en financiële dienstverleners die zich (mede) richten op ongehuwd samenwonende stellen. Het biedt een actueel overzicht van uiteen­lopende aspecten van het ongehuwd samenwonen. De auteurs zijn allen ervaren professionals op hun vakgebied, waardoor het compendium ook een praktische inslag kent. Omdat het boek een breed scala aan onderwerpen behandelt, is het tevens goed bruikbaar voor onderwijsdoeleinden.

Bestellen
Compendium Samenwonen

Compendium Familie-erfgoedstrategie

Dit compendium, dat voortborduurt op het Compendium Estate Planning , is bedoeld voor de fiscaal-juridische adviseur die zich met estate planning bezighoudt, maar vooral ook voor de adviseur uit andere vakgebieden die zijn kennis wil verbreden en voor wie inzicht in de in dit compendium opgenomen vakterreinen relevant kan zijn. Het compendium is samengesteld met als primair doel om de adviseur inzichten en kennis te verschaffen om een goede invulling en uitvoering te kunnen geven aan de familie-erfgoedstrategie.

Bestellen
Compendium familie-erfgoedstrategie