Nieuwe tools OpMaat PFR


17 September 2013

In OpMaat Personen en Familierecht zijn twee extra tools toegevoegd: 'Contante Waarde' en 'Vruchtgebruik'.
In OpMaat Personen- en familierecht zijn twee extra tools toegevoegd: 'Contante Waarde' en 'Vruchtgebruik'. U vindt deze onder het tabje Tools in uw OpMaat.

Contante Waarde

Geld dat in de toekomst wordt ontvangen of betaald, heeft minder waarde dan geld dat direct wordt ontvangen of betaald. U als ontvanger of betaler mist immers rente over geld. Met deze berekening kunt u het bedrag daarom contant maken, dat wil zeggen afwaarderen met toepassing van een rentefactor zodat u de huidige waarde weet van een bedrag waar u pas in de toekomst beschikking over hebt.

 

Vruchtgebruik

Een recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht dat de vruchtgebruiker recht heeft het goed van een ander te gebruiken en hier de vruchten van te genieten. Dit recht vertegenwoordigt een bepaalde waarde ten opzichte van de waarde van het volle eigendom van het goed. Afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker wordt de waarde van het vruchtgebruik uitgedrukt in een percentage van de waarde van het volle eigendom. Deze waarde kunt u hier berekenen.

OpMaat Personen- en familierecht