Onderneming en Recht

Met OpMaat_Onderneming & Recht hebt u toegang tot een zeer uitgebreide, overzichtelijke en actuele juridische database op het gebied van onderneming & recht.

De volgende bronnen bevat OpMaat_Onderneming & Recht:
JurisprudentieJurisprudentie uit «JOR»
Artikelsgewijs commentaar uit Sdu CommentaarSdu Commentaar Ondernemingsrecht
Sdu Commentaar Insolventierecht
Commentaar Financieel Recht deel I en III
NieuwsberichtenNieuwsberichten onderneming & recht
Wet- en regelgevingWet- en regelgeving
Artikelen uit Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP)
Artikelen uit Tijdschrift Financiering, Zekerheden en
Insolventierechtpraktijk (FIP)

Officiële publicatiesOfficiële publicaties (van voor 1995: Kamerstukken, -Verslagen en
-Vragen)
Europese richtlijnen en verordeningenEuropese richtlijnen en verordeningen