Ondernemingsrechtpraktijk

OpMaat_Ondernemingsrechtpraktijk biedt professionals de meest complete online zoekoplossing voor alle juridische bronnen met betrekking tot ondernemingsrecht. 

Welke bronnen bevat OpMaat_Ondernemingsrechtpraktijk aan?

JurisprudentieJurisprudentie uit «JOR»
Artikelsgewijs commentaar uit Sdu CommentaarSdu Commentaar Ondernemingsrecht
NieuwsberichtenNieuwsberichten
Wet- en regelgevingWet- en regelgeving
Officiële publicatiesOfficiële publicaties (van voor 1995: Kamerstukken, -Verslagen en
-Vragen en na 1995)

Europese richtlijnen en verordeningenEuropese richtlijnen en verordeningen