Strafrecht

OpMaat_Strafrecht is dé online zoekoplossing voor de belangrijkste juridische bronnen binnen strafrecht. Met dagelijks actueel strafrechtelijk nieuws signaleert u eenvoudig relevante ontwikkelingen binnen uw vakgebied en overziet u direct de consequenties voor uw praktijk.

Met OpMaat_Strafrecht heeft u toegang tot de volgende bronnen:
JurisprudentieJurisprudentie uit «Nieuwsbrief Strafrecht» en «Vooropgestelde
Arresten»

Artikelsgewijs commentaar uit Sdu CommentaarSdu Commentaar Strafvordering en Sdu Commentaar Strafrecht
NieuwsberichtenNieuwsberichten
Wet- en regelgevingWet- en regelgeving
Artikelen uit Tijdschrift Strafblad
Literatuur (diverse boektitels zoals Actuele Criminologie en
Strafrecht en ICT
)
Verdragen (teksten gepubliceerd vanaf 1951)
Officiële publicatiesOfficiële publicaties (van voor 1995: Kamerstukken, -Verslagen en
-Vragen)
Europese richtlijnen en verordeningenEuropese richtlijnen en verordeningen
ToolsTools (o.a. ter berekening van de strafduur)