Vermogensrecht

 

Met OpMaat_Vermogensrecht hebt u toegang tot een overzichtelijke en actuele juridische database op het gebied van vermogensrecht.

De volgende bronnen zijn opgenomen in OpMaat_Vermogensrecht:

 

JurisprudentieEen selectie uit Jurisprudentie Onderneming & Recht («JOR»), uit
Jurisprudentie Arbeidsrecht («JAR»), uit Jurisprudentie Burgerlijk
Procesrecht («JBPr»), 
uit Jurisprudentie Personen- en Familierecht
(«JPF»)
 en uit Jurisprudentie in Nederland («JIN»)
Artikelsgewijs commentaar uit Sdu CommentaarArtikelgewijs commentaar over het vermogensrecht
NieuwsberichtenNieuwsberichten
Wet- en regelgevingWet- en regelgeving
Artikelen uit Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP)
Officiële publicatiesOfficiële publicaties (van voor 1995: Kamerstukken, -Verslagen en
-Vragen)
Europese richtlijnen en verordeningenEuropese richtlijnen en verordeningen