Overheidsportfolio van Vakmedianet

Op 29 mei jongstleden heeft Sdu Uitgevers B.V. (Sdu Uitgevers) de onderneming Vakmedianet Government B.V. (thans Sdu Overheid B.V. (Sdu Overheid) geheten) overgenomen.

De overname van het overheidsportfolio past binnen de strategie van Sdu Uitgevers die gericht is op het versterken van de huidige marktpositie. Door deze kennis te integreren met de bestaande producten van Sdu Overheid zal de klant in de toekomst profiteren van inhoudelijke verbreding en een acceleratie in een nieuwe generatie producten die klanten optimaal ondersteunt in hun werkproces.

Met de overname van Vakmedianet Government B.V. heeft Sdu Uitgevers de volgende producten overgenomen: de online kennisbanken (Xpert/VIND en EDO) voor de lokale overheid, de website Gemeente.nu, de alimentatierekentool INA en de kennisbank Personen- en familierecht, Stapel & De Koning Digitaal, een uitgebreid evenementen- en boekenportfolio en de printuitgaven Tijdschrift voor de Politie en Tender Nieuwsbrief.

De integratie krijgt ultimo 2017 verder vorm doordat Sdu Overheid verdwijnt en juridisch gefuseerd wordt met Sdu Uitgevers. Dit moment zullen we gebruiken om eventuele verschillen in de voorwaarden tussen Sdu Uitgevers en Sdu Overheid per 1 januari 2018 te harmoniseren en gelijk te trekken, zodat de voorwaarden die thans gelden voor Sdu Uitgevers tevens, met ingang van 1 januari 2018, gaan gelden voor Sdu Overheid.