Sprekers  

                     

mr. J.J. (Hans) Buijze
Hans Buijze is Lid Kennisgroep Pensioenen/Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Belastingdienst. Hans Buijze studeerde fiscaal recht aan de universiteit Leiden en behaalde tevens het Certified Pension Laywer.

Hij heeft jarenlange ervaring in diverse functies binnen de Belastingdienst, waaronder secretaris Centraal Aanspreekpunt Pensioenen en actuarieel adviseur. Hans is docent pensioenen bij de Belastingdienst, ontwikkelt hij lesmateriaal en is (mede) verantwoordelijk voor de pensioenvoorlichting aan fiscalisten binnen de belastingdienst.

Hans is daarnaast docent bij de leergang fiscaal pensioenrecht aan de VU, (mede) auteur Elsevier Pensioen Almanak en redacteur bij PensioenAlert. In 2013 verscheen bij Sdu Uitgevers een nieuwe versie van zijn boek: De DGA en zijn pensioen.  
                                                   

 

mr. J. (Theo) Gommer MPLA
Theo Gommer is oprichter van Gommer & Partners in 2001. Hij is tevens verbonden als partner aan de Akkermans & Partners Groep (www.akkermans.nl) en daar ook directeur van het Wetenschappelijk Bureau.

Verder is hij voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, treedt veel op als inleider/docent en publiceert in (wetenschappelijke) vaktijdschriften en algemeen publieke bladen/kranten. Zo was hij vaste columnist voor Het Financieele Dagblad en de Wegener Dagbladen en schrijft nog maandelijks voor De Telegraaf (www.overgeld.nl/pensioen).

Tot slot is hij hoofdredacteur van het pensioenvakblad PensioenAlert en Pensioenweblog.nl.

 

mr. dr. G.M.C.M. (Gerard) Staats LL.M
Gerard Staats studeerde Fiscaal Recht aan (toen nog) de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 2014 op het proefschrift Personal Pensions in het EU: Guidelines for an integrated model. Gerard Staats is sinds 2001 verbonden aan Tilburg University waar hij als universitair docent colleges Belastingrecht geeft aan eerstejaars studenten rechten en economie. Daarnaast verricht hij onderzoek naar de fiscale aspecten van toekomstvoorzieningen.

Gerard Staats was werkzaam bij Interpolis en Zwitserleven. Sinds 2006 is hij verbonden aan BDO. Als senior manager Bureau Vaktechniek bij BDO adviseert  hij in complexe fiscale dossiers, procedures en overlegsituaties met de Belastingdienst die betrekking hebben op toekomstvoorzieningen. Staats publiceerde meerdere boeken en tientallen artikelen over dat onderwerp en zat onlangs nog de Werkgroep Ondernemerspensioen voor, die dit jaar zijn rapport publiceerde.

Programma

De praktijkmiddag biedt inzichten en praktische handvatten uit de praktijk vanuit fiscale, civiele en pensioenrechtelijke invalshoek.

Bekijk het programma

Sprekers

mr. J.J. (Hans) Buijze
mr. J. (Theo) Gommer MPLA
mr. dr. G.M.C.M. (Gerard) Staats

Meer informatie