Sdu, uitgever van o.a. Belastingzaken en Loonzaken introduceert de Praktijkmiddag. In één middag wordt u door experts bijgepraat over één specifiek thema voor de scherpe prijs van € 195,-

De Praktijkmiddagen zijn bestemd voor de:

  • MKB adviseur (accountant, belastingadviseur en administrateur) werkzaam bij kleine en middelgrote kantoren.
  • Hoofd administratie, P&O en OR-voorzitter bij middelgrote tot grote ondernemingen. 

Praktijkmiddag WKR, bent u al begonnen?
Sinds 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Bent u al begonnen?
Tijdens de Sdu Praktijkmiddag staan o.a. de volgende vragen centraal:

  • WWelke vergoedingen en verstrekkingen kunnen nog vrij verstrekt worden en welke niet?
  • Waar moet u op letten bij de loon- en omzetbelasting op vergoedingen en verstrekkingen?
  • Hoe richt u uw btw admninistratie goed in met het oog op de werkkostenregeling?

Tijdens deze Sdu Praktijkmiddag krijgt u inzicht in de belangrijkste mogelijkheden en valkuilen van de werkkostenregeling.

Datum: 15 april 2015
Tijd: 13:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Sprekers: Rien Vink en Carola van Vilsteren

   

Praktijkmiddag Nieuwe aansprakelijkheden voor ondernemers
De ondernemer ziet nieuwe aansprakelijkheden op zich af komen waaronder de wetsvoorstellen Aanpak schijnconstructies en Beschikking geen loonheffing. Naast deze nieuwe aansprakelijkheden gaan we tijdens deze praktijkmiddag in op aansprakelijkstelling bij:

  • het inlenen van personeel
  • de juiste afdracht van pensioenpremies voor zijn personeel
  • als bestuurder van zijn bv voor de belastingschulden van de eigen bv.

Tijdens deze praktijkmiddag leert u hoe u aansprakelijkstelling kunt voorkomen of deze af te wenden en te beperken.

Datum: 22 april 2015
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Locatie: Hotel van der Valk, Veenendaal
Spreker: Jacques Raaijmakers