Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

2e herziene druk

Mr. P.G. Vestering, Mr.W.J.J.Wetzels

Dit boek behandelt het procesrecht dat relevant is voor de arbeidsrechtjurist. Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is niet alleen het Nederlands ontslagrecht ingrijpend veranderd, maar ook het bijbehorende procesrecht en de procesmogelijkheden voor partijen. Met dit boek bent u volledig op de hoogte van de regels van het procesrecht, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Dit boek is bedoeld voor juristen die arbeidsrechtelijke procedures voeren of daarmee te maken hebben.

  • Boek
  • 242 pagina's
  • Bestelcode 9789012401487
Omschrijving
De rechtspraak sinds invoering van de WWZ is in deze tweede druk verwerkt, inclusief de eerste beschikkingen van de Hoge Raad. De auteurs geven ieder vanuit hun eigen gezichtsveld, te weten advocatuur en rechterlijke macht, praktische tips voor het voeren van procedures onder de WWZ, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

Dit boek bestaat uit 3 delen:
• Deel A: samenvatting van de algemene regels omtrent de verzoekschriftprocedure en de specifieke WWZ-regels zoals opgenomen in de artikelen 7:686a en 7:683 BW.
• Deel B: vijf scenario’s die concreet laten zien hoe het nieuwe arbeidsprocesrecht thans toegepast wordt, mede aan de hand van de recente rechtspraak.
• Deel C: de meest relevante wetsartikelen voor het arbeidsprocesrecht: Boek 7, Titel 10, BW inclusief de WWZ, een uittreksel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de recente aanbevelingen van het LOVCK&T over schikkingen ter zitting en pro forma ontbinding alsmede de
proceskostenveroordeling in WWZ-zaken.
Product details
Bestelcode 9789012401487
Productsoort Boek
Aantal pagina's 242
Bestelvorm Losse verkoop
Ondertitel 2e herziene druk
Boeksoort W-boek
Levertermijn Op aanvraag via 070 378 98 80 of info@sdu.nl
Beschikbaarheid Op aanvraag via 070 378 98 80 of info@sdu.nl
Publicatiedatum 31-01-2018
NUR code 825
Auteur(s) Mr. P.G. Vestering Mr.W.J.J.Wetzels
Editie 2e druk

Uw bestelling

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
excl. btw € 46,94 incl. btw € 51,16
Levertijd: Op aanvraag via 070 378 98 80 of info@sdu.nl

Let op, de levertijd van boeken kan iets langer zijn dan normaal, i.v.m. verhuizing van ons magazijn.