Sdu steunt IMC weekendschool

 

Sdu steunt van oudsher een aantal goede doelen en instanties, voortvloeiend uit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid: de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Sinds vorig jaar is het aantal goede doelen of sponsoring teruggebracht tot één: de IMC Weekendschool.

Sdu steunt de IMC Weekend school niet alleen financieel, maar ook in andere opzichten: doordat medewerkers van Sdu vrijwillig lessen en colleges geven voor de leerlingen van de Weekendschool en ook, dus, door bij te dragen aan de bekendheid van de Weekendschool door promotie via verzorging van drukwerk en de vermelding van naam en logo op de website en op andere uitingen. Sdu heeft gekozen voor de IMC Weekendschool omdat deze school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren uit achterstandswijken in het verlengde ligt van de missie van Sdu wat betreft de overdracht van kennis en informatie.

 

Over IMC Weekendschool

 

Meer informatie over IMC weekendschool? Kijk dan op de website van IMC Weekendschool.