Ik heb betalingsherinnering/aanmaning/incassobrief ontvangen

U heeft 30 dagen de tijd om de factuur te betalen. Is uw betaling nog niet binnen, dan sturen we u een betalingsherinnering. Heeft u 21 dagen na de herinnering niet betaald, dan sturen we een aanmaning.

Ik heb bericht van Plaggemars Incasso ontvangen
Betaalt u ook na de aanmaning niet, dan geven wij de vordering uit handen aan Plaggemars Incasso en wordt de vordering verhoogd met de, ingevolge onze voorwaarden dan wel de wettelijke bepalingen, verschenen rente en de incassokosten, met een minimum van € 40,00.

Vanaf dat moment hebben wij geen zicht meer op het invorderingsproces en kunnen wij uw vragen hierover niet meer rechtstreeks beantwoorden. 

Wilt u derhalve reageren n.a.v. een door ons incassobureau gezonden aanmaning, klik dan op Plaggemars Incasso en u kunt direct uw vraag stellen of opmerking plaatsen, waarna een van haar medewerkers u z.s.m. van een inhoudelijke reactie zal voorzien. 

Let op! Vermeld bij uw reactie of betaling altijd het dossiernummer van Plaggemars Incasso of het Sdu klantnummer.

Rekening wel voldaan?
Het kan voorkomen dat u een herinnering ontvangt terwijl u de rekening wel al voldaan heeft. Dit kan een van de volgende oorzaken hebben:

  • Uw betaling en de verzending van de herinnering hebben elkaar gekruist. U kunt de betalingsherinnering dan als niet verzonden beschouwen;
  • U heeft wel betaald, maar niet de juiste gegevens bij uw betaling vermeld. Wij verzoeken u altijd het factuurnummer bij uw betaling te vermelden. Ook het vermelden van uw klantnummer verdient de voorkeur. U kunt contact opnemen met onze debiteuren-afdeling, via debiteuren@sdu.nl. 
  • Hebt u de factuur voldaan, maar toch een incassobrief ontvangen? Stuur een kopie van de bankafschriften van uw betaling of de betalingsspecificatie naar Sdu Klantenservice (sdu@sdu.nl)

Aanvragen kopie van originele factuur

Heeft u een herinnering ontvangen, maar de originele factuur niet in uw bezit? Dan kunt u via (070) 378 98 80 een kopie van de originele factuur opvragen. Deze kunt u ook downloaden via www.sdu.nl/kopie-factuur (middels het klantnummer en factuurnummer). 
Let op: de kopiefactuur wordt uitsluitend verzonden aan het op de originele factuur (en dus ook op de herinnering en aanmaning) vermelde factuuradres. Houdt uw factuurnummer bij de hand.

Heeft u verdere vragen over een ontvangen betalingsherinnering of aanmaning of wilt u weten welke facturen nog openstaan? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantenservice (070 378 98 80) of debiteuren-afdeling (070) 378 98 80, debiteuren@sdu.nl.