Ik heb betalingsherinnering/aanmaning/incassobrief ontvangen

U heeft 30 dagen de tijd om de factuur te betalen. Is uw betaling nog niet binnen, dan sturen we u een betalingsherinnering.

Heeft u 21 dagen na de herinnering niet betaald, dan sturen we een aanmaning. Betaalt u ook na de aanmaning niet, dan geven we de vordering uit handen aan Gerechtsdeurwaarder van Mastrigt en Partners. De deurwaarder stuurt u een incassobrief. De kosten hiervan (minimaal € 34,- incl. btw) komen bij het verschuldigde bedrag.

Rekening wel voldaan?
Het kan voorkomen dat u een herinnering ontvangt terwijl u de rekening wel al voldaan heeft. Dit kan een van de volgende oorzaken hebben:

  • Uw betaling en de verzending van de herinnering hebben elkaar gekruist. U kunt de betalingsherinnering dan als niet verzonden beschouwen;
  • U heeft wel betaald, maar niet de juiste gegevens bij uw betaling vermeld. Wij verzoeken u altijd het factuurnummer bij uw betaling te vermelden. Ook het vermelden van uw klantnummer verdient de voorkeur. U kunt contact opnemen met onze debiteuren-afdeling, via debiteuren@sdu.nl. 
  • Hebt u de factuur voldaan, maar toch een incassobrief ontvangen? Stuur een kopie van de bankafschriften van uw betaling of de betalingsspecificatie naar Sdu Klantenservice (sdu@sdu.nl)

Aanvragen kopie van originele factuur

Heeft u een herinnering ontvangen, maar de originele factuur niet in uw bezit? Dan kunt u via (070) 378 98 80 een kopie van de originele factuur opvragen.
Let op: de kopiefactuur wordt uitsluitend verzonden aan het op de originele factuur (en dus ook op de herinnering en aanmaning) vermelde factuuradres. Houdt uw factuurnummer bij de hand.

Heeft u verdere vragen over een ontvangen betalingsherinnering of aanmaning of wilt u weten welke facturen nog openstaan? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantenservice (070 378 98 80) of debiteuren-afdeling (070) 378 98 80, debiteuren@sdu.nl.