Ik heb een vraag over een creditnota

Als u een creditnota heeft ontvangen, wordt het bedrag automatisch na drie maanden teruggestort op uw rekening.

Om de terugbetaling te versnellen kunt een verzoek tot terugbetaling indienen bij onze Klantenservice, onder vermelding van het factuurnummer van de creditnota.

Klantenservice, telefoon (070) 378 98 80.

Vermeld duidelijk dat het om een verzoek tot terugbetaling gaat, evenals het bank- of gironummer waarop het bedrag teruggestort moet worden.