Ik heb een factuur dubbelbetaald

Als u een rekening twee keer aan ons heeft voldaan wordt het betreffende bedrag automatisch op uw rekening teruggestort.

U kunt ook een schriftelijk verzoek tot terugbetaling indienen. Voeg aan uw verzoek een kopie van de bankafschriften van de desbetreffende betalingen en/of de betalingsspecificatie toe. Vermeld altijd het bank- of gironummer waarop het bedrag moet worden teruggestort.

Het verzoek tot terugbetaling stuurt u naar:
Sdu
Afd. Klantenservice
t.a.v. Debiteurenadministratie
Postbus 20025
2500 EA Den Haag


Ook zonder verzoek wordt het betreffende bedrag op uw rekening teruggestort.